RENDILEPINGU TINGIMUSED

(rendilepingu lisa)

Rentnik peab olema vähemalt 21 aastat vana ja omama kehtivat juhiluba.
Auto rentimiseks on vajalik kaasa võtta juhiluba, pass/id kaart.
Rentniku omavastutus avarii või muu kahjujuhtumi korral on kaubikutel 415.- EUR
Eestist, Lätist ja Leedust väljaspool on omavastutus kahekordne.
Varguse korral on rentnikul omavastutus 15 % auto hinnast.
Sõiduki tehnilise rikke korral ei kuulu meie poolt kandmisele reisi katkemise kulud(hotellide broneerigud, reisi jätkamise koju tagasi tuleku kulud jne).
Kui tehniline rike ei ole kliendi hooletusest põhjustatud, siis auto koju tagasi toomise kulud jäävad meie kanda.
Kindlasti soovitame teha reisikindlustuse, kus sees ka kaitse reisi katkemise vastu, sellisel juhul korvab reisi võimaliku katkemise kulud Teie kindlustusfirma.
Kuressaare linna piires on auto kohaletoomine tasuta, Kuressaarest väljas kokkuleppel.
Sõiduk antakse rentnikule üle täis kütusepaagiga ja tagastada tuleb sõiduk samuti täis paagiga.
Rendiperioodil saadud trahvid kuuluvad sissenõudmisele ka tagantjärgi.
Renditeenuste eest tasumine toimub enne rendiperioodi algust.
Rendileping jõustub allkirjastamise hetkest ja lõpeb sõiduki tagastamisega lepingus märgitud tagastamiskohta.
Rendipäeva pikkus on 24 tundi.
Rendiautos on keelatud suitsetada.
Sõiduki viimine üle Eesti Vabariigi piiri on keelatud ilma rendileandja loata.
Rentnik kohustub sõidukit kasutama heaperemlikult.
Rentnik on kohustatud sõidukit mitte andma kolmandale isikule kasutamiseks.
Rentnik on kohustatud Sõidukit tankima üksnes kvaliteetse ja sõidukile ette nähtud kütusega.
Sõiduki kahjustamisel enda või kolmandate isikute poolt kannab kahju rentnik.
Rentnik kannab kahju täielikult, mis on tekitatud, kui sõidukit on juhitud alkoholijoobes.

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20 %

Rendilepingu lisa (pdf)